สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 4 2 23
2 วอลเลย์บอล 4 4 5 23
3 บาสเกตบอล 4 10 4 43
4 เทเบิลเทนนิส 10 17 0 0
5 เปตอง 14 14 0 0
6 ฟุตซอล 3 7 2 24
7 เซปักตะกร้อ 4 4 2 1
8 กรีฑา 48 3 3 4
รวมทั้งหมด 104 63 19 118

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0010309219360352 วินาที