#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 5 0 23 5
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5 0 43 0
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1 0 1 1
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 0 0 0
5 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0
6 โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม 9 0 51 7
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 0 0 0 0
8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 17 0 0 6
9 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 25 0 0 0
รวม 63 0 118 19  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0048010349273682 วินาที