#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม [ทีม]
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
3 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
4 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
1.นางสาว อัญชลิกา วงค์ตั้ง
2.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
3.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
4.นางสาว ณัฐวรรณ แซ่ลี
5.นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วิศิษฏ์
6.นางสาว ปริณดา กองมา
7.นางสาว รวิศรา เผ่าเต็ม
8.นางสาว โศรยา วงศ์วินทร์
9.นางสาว พิมผกา แสงบุญ
10.นางสาว กรกมล กับปะหะ
11.นางสาว นางสาวชญานัท พงศ์สิริวิโรจน์
12.นางสาว กิ่งกาญจน์ ขัดพูน
5 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อิทธิพล จี่เรือน
2.นาย วีรพงษ์ เงือกน้อย
3.นาย อนุพงษ์ มาแก้ว
4.นาย วีรภัทร บุญนัก
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
7.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
8.นาย อัครมงคล สมบุตร
9.นาย โสภณัฐ ปันแก้ว
10.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
11.นาย สุทธินัย วิเศษเลิศกมล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0020351409912109 วินาที