#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย จะจอ แซ่เปอะ
2.เด็กชาย จิ๋วหนึ่ง แซ่หลี่
3.นาย กวินภพ การดาณิการ์
4.เด็กชาย พีรทััตต์ สุดด้วง
5.เด็กชาย บอล ทรายมูล
6.นาย มุขพล จับใจนาย
7.เด็กชาย อาทิตร์ จี้โปทา
2 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย สุทิน เขื่อนคำแสน
2.นาย อาแง เชอเหมือ
3.นาย ณัฐวุฒิ สุพงษ์
4.นาย สุรกิจ แซ่เจอว
5.นาย แมน สุพนาม
6.นาย ชูศักดิ์ ไทยใหญ่
7.นาย สมชาย จันทร์งาม
8.นาย อดิศร นันทะศรี
9.นาย วรายุทธ ใจชื้น
10.เด็กชาย คำฟู่ กลุแก้ว
11.เด็กชาย หลงทิศ เทิดไทย
12.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชลมณีกุล
13.เด็กชาย ยี่ ไทยใหญ่
14.นาย ติ๊บ ไทยอ่อน
15.นาย ยาซอ มาเยอะ
3 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
4 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
5 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
6 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
7 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย กวินภพ การดาณิการ์
8 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย อาแง เชอเหมือ
9 กรีฑา การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
1.นาย ศราวุธ ปันกองงาม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0025269985198975 วินาที