1.นายบุญเสิรฐ งามขำ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2.นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0015
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3.นายวรวุฒิ วัฒนา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4.นายศาสตรา ปาลี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
4
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
5
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
6
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
9
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
10
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
11
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
12
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
13
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.นายสมชาย สมบูรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
6
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
7
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
6.นายเทวราช กรกฎกำจร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7.นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0096
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0071
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0106
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
10
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8.นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0023
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0021
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.006242036819458 วินาที