1.นายกระจ่าง หลักคำ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2.นายธีรยุทธ ผจญมาร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
2
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
7
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
8
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
9
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
3.นายธีระวัฒิ หมื่นดวง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
2
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
7
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
8
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
9
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
4.นายบุญเจือ เหล่ารินทอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.นายแมน ตนภู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6.นางสาวหมี่เตอะ มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
5
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
6
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
9
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
7.นางรัตนา มากสุข
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.006688117980957 วินาที