1.นายธีรเดช อาจหาญ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
9
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10
0078
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
11
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2.นายวุฒิไกร ขันแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0020
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0022
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0071
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3.นายสมชาติ ชาญไชย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0084
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0067
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0076
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5.นายเกียรติภูมิ กาติ๊บ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2
0025
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0051140785217285 วินาที