1.นายธนพล เหมงามเลิศ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0019748210906982 วินาที