1.นายธนพล เหมงามเลิศ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2.นายมณเฑียร มามาตร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0068
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0016
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0050530433654785 วินาที