1.นายชาติ วรภู

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
6
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
7
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
8
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
9
0044
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
2.นายประเสริฐ เครื่องพนัส
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
2
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
3
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
5
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
6
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
7
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3.นางสาวรุ่งนภา ธะนะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
6
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.10848593711853 วินาที