1.นายชวลิต ชัยชนะ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2.นายทินกร สวนทะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0033
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
6
0069
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
7
0073
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
8
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9
0079
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
10
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
11
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
12
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
13
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
14
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
15
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
16
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
17
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
18
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
3.นายสันติ ภูสีคุณ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0034
บาสเกตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4.นางปกมล ธรรมศิริ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
5
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
7
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
8
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0046589374542236 วินาที