1.นายชัยวัฒน์ คำภาสี

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
4
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
5
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
6
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
7
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
10
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
11
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
12
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
2.นายวีระพงศ์ ศรีสุนทร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3.นายสุรชัย วัชระภาสร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0026
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
4
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
5
0052
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6
0054
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
7
0035
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
8
0036
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
9
0037
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
10
0038
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
11
0039
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
12
0040
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
13
0041
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
14
0042
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
15
0043
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
16
0045
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
17
0046
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
18
0047
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
19
0049
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
20
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
21
0051
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560
22
0053
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
23
0055
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1 พ.ย 2560
24
0056
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
25
0057
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
26
0058
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 พ.ย 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0047619342803955 วินาที