1.เด็กชายกิตติพงษ์ พันทอง

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0029
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2.เด็กหญิงกัลยากร ภูชมศรี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0089
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3.เด็กหญิงภัทรมน ประทุมวรรณ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0050
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2 พ.ย 2560
3
0081
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4.นายกฤตนัย คำรส
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5.นายกฤษณะ สุวรรณจิตร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
6.นายฐิติพันธ์ อุทปงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
7.นายณัฐสิทธิ์ กันจีนะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0109
เปตอง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
11 ม.ค 2560
8.นายดนุพัฒน์ ลาพาเเว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
9.นายธนวัฒน์ พรมเมือง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
10.นายธนัฐพงษ์ ปันทวัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0027
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0066
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
11.นายธีระวุฒิ ปงลังกา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
12.นายบุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0090
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
13.นายปรัชญา นาถี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
14.นายพิชิตชัย ปงลังกา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0021
วอลเลย์บอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
15.นายภาณุ บุญสวรรค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
16.นายภูวนาท ปงลังกา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0075
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0086
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0098
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
5
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
17.นายรัตนชัย ปงเมฆ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
18.นายฤทธิชัย ปงเมฆ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
19.นายอภิพล พรมยศ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0059
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
20.นายอรรถพล เเซ่จ๋าว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0064
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0082
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0030
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
21.นายเทพทัต เศษสุวรรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0019
ฟุตบอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0061
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
3
0080
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
4
0102
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
22.นางสาวบุษบามินตรา เวียงเเก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0063
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
2
0083
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
23.นางสาวภัณฑิรา ภูบรรทัด
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0024
เซปักตะกร้อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
3
0060
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
24.นางสาวมัณฑณี บุผู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0099
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
25.นางสาวสุธิดา คำมูล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0062
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560
26.นางสาวหัสยากร สมเมือง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0028
ฟุตซอล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
31 ต.ค 2560
2
0095
กรีฑา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
30 ต.ค 2560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.027328014373779 วินาที