#
หมวดหมู่
กิจกรรม
1 ฟุตบอล 3
2 วอลเลย์บอล 4
3 บาสเกตบอล 4
4 เทเบิลเทนนิส 10
5 เปตอง 14
6 ฟุตซอล 3
7 เซปักตะกร้อ 4
8 กรีฑา 48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0011818408966064 วินาที