#
กิจกรรม
ทีม
0015 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม ทีม 25 คน / ครู 2 คน 1
0016 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 25 คน / ครู 2 คน 1
0019 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 25 คน / ครู 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0012681484222412 วินาที