#
กิจกรรม
ทีม
0020 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 1
0021 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 1
0022 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 12 คน / ครู 2 คน 1
0023 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0018420219421387 วินาที