#
กิจกรรม
ทีม
0045 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 1
0046 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 1
0047 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0048 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0049 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0050 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0051 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0052 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 1
0053 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 1
0054 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0055 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0056 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0057 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0058 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.17691683769226 วินาที