#
กิจกรรม
ทีม
0024 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0025 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0026 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0027 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.001262903213501 วินาที